czwartek, 4 września 2008

"Loteria na otwarcie" - regulamin

Poniżej przybliżamy regulamin "Loterii na otwarcie"

1. Loteria jest organizowana pod nazwą "Loteria na otwarcie" i prowadzona będzie w dniu 10 wrzesnia w godzinach od 10.00 do 17.45.
2. Organizatorem i sponsorem nagród w loterii jest Centrum Hobbystyczne DecoKreacje.
3. W loterii może wciąć każda osoba, która ukończyła wiek 18 lat.
4. Warunkiem przystąpienia do loterii jest dokonanie zakupów w siedzibie Centrum Hobbystycznego DecoKreacje przy ul. Niedziałkowskiego 21 oraz wypełnienie krótkiej ankiety.
5. Ankiety będą umieszczane przez Uczestnika do specjalnie oznaczonego pojemnika.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do loterii tylko jedną ankietę.
7. Losowanie ankiet odbędzie się o godz. 17.45 10 wrzesnia br. w obecnosci Klientów.
8. W loterii przewidziane są następujące nagrody:
- Pierwsze losowanie - Bon rabatowy 5% do wykorzystania na warsztaty lub zakupy w Centrum Hobbystycznym
- Drugie losowanie - Bon rabatowy 10% do wykorzystania na warsztaty lub zakupy w Centrum Hobbystycznym
- Trzecie losowanie - Bon rabatowy 15% do wykorzystania na warsztaty lub zakupy w Centrum Hobbystycznym
9. O wygranych nagrodzonych poinformujemy telefonicznie lub mailowo.
10. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Centrum przy ul.Niedziałkowkiego 21.
11. Termin ważnosci nagród: 3 m-ce. Bony mają charakter jednorazowy. Nie łączą się z innymi promocjami.
12. Dane osobowe uczestników loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz będą wykorzystywane do celów prowadzonej loterii i promocyjnych. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
13. Wzięcie udziału w loterii jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami regulaminu.

Brak komentarzy: