wtorek, 26 kwietnia 2011

Akcja: Pomóżmy chorym dzieciom

W dniach 21 i 22 maja 2011 roku planowany jest w Szczecinie IV Turniej "Siatkarze dla Hospicjum" i Mecz Gwiazd. Przy okazji tej imprezy odbędzie się również aukcja ręcznie robionych przedmiotów, a dochód z tej inicjatywy zostanie przekazany na rzecz Małych Podopiecznych Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci.

W imieniu organizatorów kierujemy prośbę do wszystkich wrażliwych kreatywnych osób o wsparcie akcji poprzez ofiarowanie na licytację choćby jednego ręcznie wykonanego przedmiotu. Prace zbieramy w naszej siedzibie (przyp: na Niedziałkowskiego 21) do dnia 17 maja - po tym czasie przekażemy je organizatorom.

"Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci jest organizacją pozarządową posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Działamy od marca 2005 roku jako zespół specjalistycznej opieki paliatywnej dla ciężko, nieuleczalnie chorych dzieci ze Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego. Otaczamy opieką dzieci, które z przewlekłej, zaawansowanej i postępującej choroby (choroby nowotworowe, wady wrodzone, choroby metaboliczne, mózgowe porażenie dziecięce i inne) wymagają wielodyscyplinarnej, specjalistycznej opieki paliatywnej, dostępnej przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Z uwagi na fakt, że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia nam wyłącznie 50% niezbędnych kosztów, inicjatywy takie jak ta są dla nas szczególnie cenne" www.zhdd.szczecin.pl

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w a(u)kcję!

Brak komentarzy: